แสดง 101 ถึง 120 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
10102452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว409261111346604103178
10202500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ14844631126410149524
10302465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13425717213860141438
10402442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว303310927169470310484
10502447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว50373256251905043140
10602521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง18233806445830188747
10702464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20544932366570207770
10810203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา80419575679087922
10902474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63291400200394606529134
11002528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง13187943217500135036
11102519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์511635888966720520562
11202524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง24231629115220242449
11310699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว21215478410229
11402535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์5517163923412605540234
11510870รพ.อรัญประเทศอรัญประเทศ9571271129833078419836108691788
11613817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3266274630610353124873572396
11728850รพ.โคกสูงโคกสูง201987813931959822158156
11877702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว156634731819686016482467
11922813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว2443009102443834
12002478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น36421439124675303766300
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by