แสดง 101 ถึง 120 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
10102535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4773123212561504785220
10202452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว413661111359504147188
10302459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด17735641135850178477
10402494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร243719101120550244852
10502456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8847310713089434
10602435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว372089691560503729126
10702445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19361679952930194577
10802531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์392121381650703929248
10902490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร3098904736760310574
11002493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร35722718769360357962
11114717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106472704178
11210209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1615169612110162162
11302518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์46832600650180468995
11402446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว8630171541178108634618
11510205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร6393294923064319
11602527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง72939341456073314
11702447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว48472573307204850142
11802436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว385111872531803853103
11910699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว18215750680195
12022813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว29920089029921091
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by