แสดง 81 ถึง 100 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
8102512รพ.สต.ฟากห้วยอรัญประเทศ49422469135657505077131
8202503รพ.สต.คลองน้ำใสอรัญประเทศ4222179472262404294117
8302508รพ.สต.ผ่านศึก อรัญประเทศ3218709163642403381109
8402511รพ.สต.คลองทับจันทร์อรัญประเทศ414395757306204200106
8502502รพ.สต.หันทรายอรัญประเทศ427318218722250436098
8602510รพ.สต.หนองสังข์อรัญประเทศ5045244816450260520981
8702509รพ.สต.หนองปรืออรัญประเทศ23476695849530240579
8810209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1618169712110162563
8910208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19592861417580197351
9002500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ15115592426280153543
9102506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ13947283923940143343
9202501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสอรัญประเทศ18194384951610186838
9302516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5337680170637405507171
9402520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบเขาฉกรรจ์6073204056455606129157
9502517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์79873287389803308376143
9602515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5201558157680105358140
9702514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์21031327171310802120121
9802518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์46822602649850468889
9902519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์501337187370620508671
10002525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง31421716115255003257103
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by