แสดง 81 ถึง 100 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
8102513รพ.สต.บ้านโรงเรียน อรัญประเทศ4874134281512804955189
8202514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์20051357201298502025110
8302449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว31651367186328003351145
8402474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63291400200394606529134
8502453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดมคลองหาด3509142182306803591117
8602477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34051423145344603550272
8702478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น36421439124675303766300
8802439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว308914437441060316385
8902482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร45701486286125404856112
9002532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4285151548639504333237
9102443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว269615273696202732100
9202484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะวัฒนานคร1787159216919200195641
9302524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง24231629115220242449
9402535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์5517163923412605540234
9502492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงวัฒนานคร24781642029810247866
9602488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร267316632125950269462
9702445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19031665851080191174
9802454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด48591685334221005193368
9902534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4853171691531204944166
10002525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง3150172011324680326392
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by