แสดง 81 ถึง 100 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
8102530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์329817128204103326134
8202482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร46371499283280204920136
8302444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว24201128194506102614137
8402515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5201558157680105358140
8502462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา460072630186104630141
8602447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว48322573304904835142
8702474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63401412198404806538142
8802451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว2115112817272302287143
8902517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์79873287389803308376143
9002505รพ.สต.ป่าไร่อรัญประเทศ3908507127383204035146
9128850รพ.โคกสูงโคกสูง202685913934149812165154
9202520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบเขาฉกรรจ์6073204056455606129157
9302516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5337680170637405507171
9402534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4790171291562304881171
9502458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด167184551834901722184
9602452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว412361111356804134195
9702437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว42718912051821604476197
9802455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียวคลองหาด34171286129439103546198
9902533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4457238115698104472210
10002535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4748123312558204760212
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by