แสดง 81 ถึง 100 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
8102515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5346499166650805512121
8202516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5449635173614305622167
8302517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์8304293711979150842390
8402518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์467028592442880469473
8502519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์506935808567780515460
8602520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบเขาฉกรรจ์6026225083413006109122
8702521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง18233806445830188747
8802522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21721391322650218534
8902523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วงโคกสูง305512159356320314886
9002524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง24231629115220242449
9102525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง3147171911324700326092
9202526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17158503119080174646
9302527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง72139341428072510
9402528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง13157973317480134836
9502529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง956304142269097019
9602530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์334315034184803377120
9702531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์405717981554804065226
9802532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4273152648640404321231
9902533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์515018407650805157231
10002534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4849171691533704940167
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by