แสดง 81 ถึง 100 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
8102462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา460172630186004631141
8202528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง12928452917880132147
8302530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์329717128204103325134
8410197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384337927197603870132
8521289รพ.สต.บ้านห้วยโจดวัฒนานคร242211502759240244973
8602467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราชตาพระยา49968212524210502196
8702480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น435319625153504378295
8802464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20365402466740206056
8902470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18224202311620184542
9002500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ15115592326260153443
9102461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทองคลองหาด2439126021384702460102
9202488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร269516652127680271664
9302514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์21031327171310702120121
9402529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง973303172281099024
9502469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราชตาพระยา430413001524360431986
9602533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4456238115697404471210
9710208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19592861417560197351
9802522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21701341422820218439
9902499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจดวัฒนานคร19539791324260196636
10002466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา19175531210530192961
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by