แสดง 61 ถึง 80 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
6102494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร239119111119720240271
6202497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร269021595022070274070
6302483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร3029195096134270312569
6402492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงวัฒนานคร24801642029950248066
6521289รพ.สต.บ้านห้วยโจดวัฒนานคร245111132555570247665
6602488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร267416632125990269562
6702489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร208310356830980215157
6802486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19468098016790202655
6902485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะวัฒนานคร135811044319390140153
7002498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร122188013543930135652
7102495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร13478604247780138950
7202487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19338288728760202047
7302496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร103812738413870112243
7402484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะวัฒนานคร1791158817019200196141
7510206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร10453819711130114240
7602499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจดวัฒนานคร22567662222510227839
7710205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร6842663874068716
7802507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ9017955411600209058364
7902513รพ.สต.บ้านโรงเรียน อรัญประเทศ4875134281513204956187
8002505รพ.สต.ป่าไร่อรัญประเทศ3931517123355504054120
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by