แสดง 61 ถึง 80 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
6102439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว274517996344200280867
6202507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ9044954651647409109400
6302442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว304110666672010310791
6410202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา936271668430100233
6502475รพ.สต.ตาหลังใน วังน้ำเย็น7823171966617807889625
6602441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว154311256813900161162
6702489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร208710406832620215556
6802503รพ.สต.คลองน้ำใสอรัญประเทศ4222179472262404294117
6902465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13685647314490144141
7002504รพ.สต.ท่าข้ามอรัญประเทศ484142673304304914129
7102519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์501637177470540509071
7210203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา73725775726081217
7302491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร12807727723680135749
7410199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว21868588412720227097
7502486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร20098288417290209365
7602502รพ.สต.หันทรายอรัญประเทศ427118228722230435898
7702523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วงโคกสูง298712879057820307786
7810200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3084343918740317588
7902534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4785171291560204876167
8002438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว256019119439620265470
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by