แสดง 61 ถึง 80 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
6102482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร45641486286125204850108
6202493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร366227461966170368194
6302491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร12677867522710134291
6402494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร238719111119690239874
6502492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงวัฒนานคร25231642129040252471
6602497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร268921615022060273969
6721289รพ.สต.บ้านห้วยโจดวัฒนานคร245311132553780247867
6802488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร266816642125820268963
6902483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร3023195096133710311963
7002486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19398108016630201954
7102489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร207910366830530214754
7202498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร123187013343660136453
7302485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะวัฒนานคร135211054419300139651
7402487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19318288728610201849
7502495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร13498614247590139149
7602496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร103512758212850111743
7710206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร10453819511100114041
7802484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะวัฒนานคร1788158216719200195541
7902499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจดวัฒนานคร22557662222480227740
8010205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร6832653868068617
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by