แสดง 41 ถึง 60 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
4102462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา448781529182804516126
4202526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17158503119080174646
4302528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง13157973317480134836
4402468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา27965153414550283052
4502530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์334315034184803377120
4602443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว26971527369620273398
4702450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว243421723644590247044
4802506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ13937193623470142937
4902457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด23519543729240238881
5002460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขรคลองหาด19293393817510196760
5102507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ9017955411600209058364
5202495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร13478604247780138950
5302485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะวัฒนานคร135811044319390140153
5402509รพ.สต.หนองปรืออรัญประเทศ23156914548290236068
5502501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสอรัญประเทศ18214394750210186826
5602532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4273152648640404321231
5702511รพ.สต.คลองทับจันทร์อรัญประเทศ40919584929420414091
5802497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร269021595022070274070
5902458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด166383052825001715193
6002504รพ.สต.ท่าข้ามอรัญประเทศ47854325229780483799
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by