แสดง 41 ถึง 60 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
4102530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์329817128204103326134
4202528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง12928452917890132147
4302462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา459872630186104628141
4402468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา27755413215110280750
4502526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17298383219600176146
4602450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว244321993345900247638
4702460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขรคลองหาด19173393618520195366
4802506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ13947283923940143343
4902443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว284414064199402885126
5002495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร13638524152730140453
5102532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์3936184547677403983229
5202501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสอรัญประเทศ18194384951610186838
5302458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด167284551834901723184
5402485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะวัฒนานคร137011145420010142463
5502471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64919355603070420
5602511รพ.สต.คลองทับจันทร์อรัญประเทศ411191955306004166106
5702497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร270321475622130275981
5802520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบเขาฉกรรจ์6074204056455606130157
5902509รพ.สต.หนองปรืออรัญประเทศ23476695849540240579
6002521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง17274756246540178953
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by