แสดง 41 ถึง 60 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
4102463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา312555323816510336366
4202466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา19175531210530192961
4302464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20355402466730205956
4402468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา27745423215110280650
4502470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18214202311600184442
4602465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13685647314490144141
4702472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา18545181799990203333
4810202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา936271668430100233
4902471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64919355596070420
5010203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา73725775726081217
5110868รพ.วังน้ำเย็นวังน้ำเย็น220143635797164915105228113218
5202475รพ.สต.ตาหลังใน วังน้ำเย็น7823171966617807889625
5302479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น691620602351676707151482
5402481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น5619132110508515729394
5502480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น435319625153404378294
5602477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34281414152361903580289
5702478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น31731935121695503294273
5802476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3692170431103692264
5910869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร27278456778869003404376
6002482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร46341499283280704917136
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by