แสดง 41 ถึง 60 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
4102469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราชตาพระยา446511251323930447869
4202466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา18865541110290189767
4302463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา301858121915730323766
4402468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา27995153414520283346
4502465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13415717213850141338
4602470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18193972511280184437
4702472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา18855382139620209826
4810202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา89827276788097426
4910203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา80219575674087722
5002471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64118755550069620
5110868รพ.วังน้ำเย็นวังน้ำเย็น218293540800160129102226292938
5202475รพ.สต.ตาหลังใน วังน้ำเย็น7683182656567007739590
5302479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น688620322291650807115442
5402481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น561012471492905681343
5502478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น36491436124672303773300
5602477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34521369157340503609278
5702480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น430817919138104327247
5802476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3682170408403682247
5910869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร240011735318056002931324
6002490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร333378616330503349129
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by