แสดง 21 ถึง 40 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
2102500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ14844631126410149524
2202466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา18895541210310190169
2310208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19582641217270197046
2402469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราชตาพระยา446711241324010448071
2502522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21721391322650218533
2602529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง956304142269097019
2702490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร334378616332903359129
2802493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร365627461966520367594
2902480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น431917920139104339253
3002514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์20051358201300602025110
3102461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทองคลองหาด242212642136820244395
3202488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร267316632125930269462
3302499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจดวัฒนานคร22567662222510227840
3402464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20544932366570207770
3502535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์5517163923412605540234
3602467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราชตาพระยา49957962423220501983
3702518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์467028602442860469474
3802470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18233972511310184837
3921289รพ.สต.บ้านห้วยโจดวัฒนานคร245111132554670247665
4010197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว380738228178803835121
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by