แสดง 21 ถึง 40 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
2110209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1619167712100162663
2202458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด166083053825001713193
2302526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17158503119080174646
2402459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด1763553934150177265
2502484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะวัฒนานคร1787159216919200195641
2602501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสอรัญประเทศ18214394850180186926
2702470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18233972511310184837
2802521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง18233806445830188747
2902466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา18895541210310190169
3002472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา18925392139670210525
3102445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19041665851090191274
3202460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขรคลองหาด19263393817520196460
3302487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19358288828720202348
3402486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19468098016770202655
3510208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19582641217270197046
3602514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์19961353201295302016110
3728850รพ.โคกสูงโคกสูง201987813931959822158153
3802464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20544932366570207770
3902451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว2078112016066002238126
4002489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร208310356830880215156
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by