แสดง 21 ถึง 40 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
2102455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียวคลองหาด33921288128429903520168
2202456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8697310681087929
2302457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด23499543729240238683
2402458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด166083053825001713193
2502459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด1763553934150177265
2602460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขรคลองหาด19263393817520196460
2702461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทองคลองหาด242212642136820244395
2802462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา446184029182704490124
2902463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา298462422515990320954
3002464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20544932366570207770
3102465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13425717213860141438
3202466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา18895541210310190169
3302467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราชตาพระยา49957962423230501983
3402468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา27975153414570283151
3502469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราชตาพระยา446711241324010448071
3602470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18233972511310184837
3702471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64118755554069620
3802472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา18925392139670210525
3902473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา271363034427050305780
4002474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63291400200394606529134
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by