แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
122813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว2443009102443834
202446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว816219879984308171520
377702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว156634731819686016482467
402448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว7001887256957507257318
502437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว42108962181761504428189
602452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว409261111346604103178
702449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว31651367186328003351145
802447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว50373256251905043140
902451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว2078112016066002238126
1002444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว25361143249469602785124
1110197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว380738228178803835121
1202435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว373888671338003745111
1302443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว269615273696202732100
1402436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว3954975248820395689
1510199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว21997957812220227785
1602439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว308914437441060316385
1702442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว303310927169470310484
1810200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3223220818480330477
1902445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19031665851080191174
2002440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว22547669548750234970
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by