แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
122813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว29920089029921090
202476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3693170431303693264
302492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงวัฒนานคร24421640032360244276
402436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384411891524103845101
510699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว18215708770197
602524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง24521640115360245342
702447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว48312573304304834141
810205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร6922713912069519
902527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง72939341452073313
1014717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106471054178
1102518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์46822602649830468888
1202446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว8231197571081408238490
1302490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร3136903736390314369
1402493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร35862716768830359356
1510209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1618169712110162563
1602445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19371680852610194582
1702531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์392821381641903936253
1802435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว374389691537503752124
1902459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด1778557935650178775
2002456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8817310701089137
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by