แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
122813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว2443009102443825
202476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3682170415403682249
302492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงวัฒนานคร24801642029950248066
402436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว4034989148890403596
510699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว21215497450229
602524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง24231629115220242449
710205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร6842663874068716
802527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง72139341428072510
902447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว50143236255205020136
1014717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106457243178
1102446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว816319867987608170494
1202435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว373588671339403742111
1310209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1619167712100162663
1402533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์515018407650805157231
1502445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19051665851110191372
1602531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์405717981554804065226
1702459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด1761553934250177064
1802456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8707310682088030
1902452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว409761111346604108173
2002494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร239119111119720240271
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by