แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
128850รพ.โคกสูงโคกสูง200886213734514822145145
202525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง31411714117256403258104
302523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วงโคกสูง295313209257980304588
402521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง17314736146660179256
502528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง12508962817940127851
602524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง25361581015580253647
702526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17028413319930173546
802522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21781341422810219240
902529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง978302172282099525
1002527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง72939341456073314
1122813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว29920089029921091
1202446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว8630171541178108634618
1377702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว15827483293411131016761560
1402448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว638213472281004806610329
1502437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว41699552001832904369191
1602452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว413661111359504147188
1710197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384937927208803876149
1802447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว48472573307204850142
1902444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว23551187179510802534130
2002443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว285313403999902892127
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by