ทั้งหมด 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
102454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด47241710322243105046444
210866รพ.คลองหาดคลองหาด56492530402818467836051390
302455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียวคลองหาด34311286129442003560208
402458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด167485051837001725183
502453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดมคลองหาด33071428103357003410129
602461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทองคลองหาด2433125921388002454103
702459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด17735641135850178477
802457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด1919113115531990207476
902460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขรคลองหาด19233383718760196070
1002456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8847310713089434
1110867รพ.ตาพระยาตาพระยา5787307487210138860466592227
1202474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63451411198408306543150
1302462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา460872132187604640148
1402467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราชตาพระยา50088182625270503498
1502469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราชตาพระยา431613001524450433188
1602463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา315754524516600340277
1702473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา273665534128060307771
1802466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา19215531210550193362
1902464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20405402766880206757
2002468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา27465433115430277749
2102465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13755647314670144841
2202470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18274202311740185041
2302472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา185751817910110203635
2410202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา938273668480100433
2502471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64919355614070420
2610203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา74125675733081617
2710868รพ.วังน้ำเย็นวังน้ำเย็น221093603809165755106229183340
2802475รพ.สต.ตาหลังใน วังน้ำเย็น7737168372623407809649
2902479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น695020602341690507184492
3002481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น5616128120510505736407
3102480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น436219928156004390301
3202477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34341415153363703587295
3302478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น31451966128700903273276
3402476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3702170434003702272
3528849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์333874231428168413569300
3602531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์392121381650703929248
3702532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์3911187945680203956228
3802535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4773123212561504785220
3902533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4451239215704404466216
4002534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์48091709107570704916183
4102530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์330717329206603336140
4210869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร27588357309014403488397
4302482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร46391510277280804916140
4402483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร3061195095140570315693
4521289รพ.สต.บ้านห้วยโจดวัฒนานคร244111452759590246882
4602497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร272921425822430278780
4702492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงวัฒนานคร24471640033020244778
4802490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร3098904736760310574
4902488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร271716582128010273868
5002486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร20118288317530209465
5110206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร14125411310730152565
5202487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19698199729530206664
5302485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะวัฒนานคร137311115820300143163
5402489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร208010426934400214963
5502493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร35722718769360357962
5602496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร1045127511015420115558
5702495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร13678534153090140854
5802491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร12847737723770136152
5902494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร243719101120550244852
6002484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะวัฒนานคร1757163515920300191642
6102498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร118489010447530128836
6202499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจดวัฒนานคร19549791324420196736
6310205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร6393294923064319
6414717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106472704178
6510870รพ.อรัญประเทศอรัญประเทศ9617278149434346221492111112011
6602507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ9048954651661409113408
6702513รพ.สต.บ้านโรงเรียน อรัญประเทศ4878135696541604974240
6802505รพ.สต.ป่าไร่อรัญประเทศ3933507127389104060146
6902512รพ.สต.ฟากห้วยอรัญประเทศ49692446140658205109139
7002504รพ.สต.ท่าข้ามอรัญประเทศ484342676305804919136
7102503รพ.สต.คลองน้ำใสอรัญประเทศ4208179371263604279122
7202508รพ.สต.ผ่านศึก อรัญประเทศ3218707167648303385114
7302511รพ.สต.คลองทับจันทร์อรัญประเทศ409392856309704149114
7402502รพ.สต.หันทรายอรัญประเทศ426218418422350434697
7502510รพ.สต.หนองสังข์อรัญประเทศ5013252315050680516393
7602509รพ.สต.หนองปรืออรัญประเทศ21637267150770223467
7710209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1615169612110162162
7802506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ14147224424040145850
7910208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19382881317510195150
8002500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ15145512926470154345
8102501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสอรัญประเทศ18244385051990187436
8213817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3392276140510756630063797484
8302516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5366678182640405548177
8402520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบเขาฉกรรจ์6088204056456706144169
8502515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5219550167681605386145
8602517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์74983798340812707838139
8702514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์21191323181314802137123
8802518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์46832600650180468995
8902519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์500737527771140508480
9022813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว29920089029921091
9102446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว8630171541178108634618
9277702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว15827483293411131016761560
9302448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว638213472281004806610329
9402437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว41699552001832904369191
9502452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว413661111359504147188
9610197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384937927208803876149
9702447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว48472573307204850142
9802444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว23551187179510802534130
9902443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว285313403999902892127
10002451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว2039126014172502180126
10102435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว372089691560503729126
10202449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว28691712107349602976120
10302436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว385111872531803853103
10402442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว309810556872000316699
10510199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว21408668512900222595
10610200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3059356918910315085
10702445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19361679952930194577
10802440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว220480310151810230575
10902438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว258018699740410267772
11002439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว276818016044420282868
11102441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว155211247114030162355
11202450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว249721533046170252743
11310699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว18215750680195
11428850รพ.โคกสูงโคกสูง200886213734514822145145
11502525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง31411714117256403258104
11602523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วงโคกสูง295313209257980304588
11702521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง17314736146660179256
11802528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง12508962817940127851
11902524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง25361581015580253647
12002526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17028413319930173546
12102522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21781341422810219240
12202529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง978302172282099525
12302527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง72939341456073314
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by