แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
102454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด47481685322240305070436
210866รพ.คลองหาดคลองหาด56872452406813807786093396
302455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียวคลองหาด34171286129439103546198
402458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด167184551834901722184
502453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดมคลองหาด3309142799354403408129
602461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทองคลองหาด2439126021384802460102
702457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด1918112016031860207877
802459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด1778557935670178775
902460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขรคลองหาด19173393618520195366
1002456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8817310701089137
1110867รพ.ตาพระยาตาพระยา5760307283610020860265962161
1202474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63401412198404806538142
1302462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา460072630186104630141
1402467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราชตาพระยา50008212624230502696
1502469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราชตาพระยา430413001524360431986
1602473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา272665534127870306769
1702463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา312855123816530336666
1802466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา19175531210530192961
1902464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20365402466750206056
2002468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา27755413215110280750
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by