ทั้งหมด 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
122813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว29920089029921090
202476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3693170431303693265
302492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงวัฒนานคร24421640032320244276
402436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384511891523603846102
510699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว18215708770197
602524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง24521640115360245342
702447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว48312573304204834141
810205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร6922713912069519
902527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง72939341452073313
1014717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106471054178
1102518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์46822603649830468888
1202446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว8231197571081208238491
1302490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร3136903736390314369
1402493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร35862715768820359356
1510209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1618169712110162563
1602445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19371680852600194582
1702531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์392821381641603936253
1802435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว374389691537403752124
1902459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด1778557935650178775
2002456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8817310701089137
2102452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว412361111356804134196
2202494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร241019071120280242151
2302466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา19175531210530192961
2402535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4746123312557204758210
2502499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจดวัฒนานคร19429901324260195536
2610208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19582861417550197250
2702522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21741401422720218841
2802469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราชตาพระยา430413001524360431986
2902533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4456238015697104471210
3002514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์21031327171310602120121
3102529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง973303172281099024
3202461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทองคลองหาด2441126021384302462101
3302488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร269516652127630271663
3402470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18214202311600184442
3502500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ15115592326220153443
3602464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20355402466730205956
3702467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราชตาพระยา49968212524200502196
3802480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น435319625153404378295
3910197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว384337927197403870132
4021289รพ.สต.บ้านห้วยโจดวัฒนานคร242011502759210244774
4102530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์329617128203803324132
4202528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง12928452917880132147
4302462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา460172630186004631141
4402468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา27755423215110280750
4502526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17298383219590176146
4602450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว244221993345850247537
4702460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขรคลองหาด19223393618450195866
4802506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ13937293923910143243
4902443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว252817314199402569107
5002495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร13638524152630140452
5102532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์3996178547677104043234
5202501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสอรัญประเทศ18214384951580187038
5302485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะวัฒนานคร136711145020010141762
5402458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด166784552834301719184
5502509รพ.สต.หนองปรืออรัญประเทศ23466715249510239876
5602471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64919355596070420
5702497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร270521445522130276082
5802520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบเขาฉกรรจ์6069204056455406125155
5902511รพ.สต.คลองทับจันทร์อรัญประเทศ414095757305904197106
6002521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง17274766246450178953
6102439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว274517996344200280867
6202507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ9044954651647509109400
6302442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว304010666672010310691
6410202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา936271668430100233
6502475รพ.สต.ตาหลังใน วังน้ำเย็น7824171966617807890625
6602441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว154311256813900161162
6702489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร208710406832640215556
6802503รพ.สต.คลองน้ำใสอรัญประเทศ4222179472262404294117
6902465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13685647314490144141
7002504รพ.สต.ท่าข้ามอรัญประเทศ484142673304304914129
7102519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์501637177470540509071
7210203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา73725775726081217
7302491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร12807727723680135749
7410199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว21868588412720227097
7502486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร20098288417290209365
7602502รพ.สต.หันทรายอรัญประเทศ427218228722230435998
7702523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วงโคกสูง298712879057820307786
7810200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3070350918780316187
7902534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4790171291562304881167
8002438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว256019119439620265470
8102513รพ.สต.บ้านโรงเรียน อรัญประเทศ4861135694530504955228
8202483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร3046195095138820314189
8302487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19618209629420205762
8402440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว22187969851370231673
8510206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร10473789811730114545
8602453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดมคลองหาด3309142799354403408129
8702496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร104612739915140114553
8802449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว28611713107345202968117
8902481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น5619132110508515729394
9002525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง31411716115254803256103
9102478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น31721935121695503293273
9202498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร120489712746410133154
9302505รพ.สต.ป่าไร่อรัญประเทศ3909506127383104036146
9402455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียวคลองหาด34171286129439103546197
9502512รพ.สต.ฟากห้วยอรัญประเทศ49402469137656805077130
9628850รพ.โคกสูงโคกสูง202086314134039812161154
9702477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34281414152361903580289
9802484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะวัฒนานคร1745164015520130190038
9902515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5203558156679905359139
10002457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด1916112116031860207676
10102508รพ.สต.ผ่านศึก อรัญประเทศ3215709163642103378109
10202510รพ.สต.หนองสังข์อรัญประเทศ5037244816550210520279
10302516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5337680170637105507170
10402451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว2114113017272102286142
10502472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา18555181799990203433
10602444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว24181128194505902612136
10702474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63401412198404606538143
10802437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว42259022131823204438196
10928849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์334272221422788423563296
11002448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว63771347228997306605321
11102479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น691620602351676707151482
11202463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา312555323816510336366
11302482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร46341499283280704917136
11402454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด47501685320240305070436
11502473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา272665534127870306769
11613817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3326275838510688128643711459
11702517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์79863287389802608375142
11810866รพ.คลองหาดคลองหาด56792451405811997756084394
11910869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร27278456778869003404376
12010868รพ.วังน้ำเย็นวังน้ำเย็น220143635797164915105228113218
12110867รพ.ตาพระยาตาพระยา5760307283610020860265962161
12277702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว1575248409107892016662537
12310870รพ.อรัญประเทศอรัญประเทศ9679275143434153121171111131970
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by