ทั้งหมด 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
122813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว2443009102443835
202446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว8008285917825208025524
377702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว156214732813681016434465
402448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว6991888256953507247319
502437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว42108962181754004428196
602452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว409261212345204104173
702447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว51043346238005110143
802449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว31411367187327003328139
902436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว4454111010384004464135
1002435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว376288771333803769134
1102451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว2077112015766002234125
1202444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว25391142249468802788119
1310197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว381538328178103843116
1402443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว267615303596702711100
1502439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว308714427540870316284
1602442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว305010937165330312183
1710200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3233216808280331382
1802445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว18831667750930189076
1910199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19999649012120208974
2002440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว22507689548610234568
2102438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว2281211510436710238564
2202441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว157011328012120165059
2302450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว242721723544500246244
2410699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วเมืองสระแก้ว21215478390229
2502454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูดคลองหาด48441690332220905176350
2610866รพ.คลองหาดคลองหาด55282435342780167405870313
2702458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด185567051817501906218
2802455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียวคลองหาด33831288128429003511160
2902453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดมคลองหาด3506141882305703588115
3002461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทองคลองหาด241912642136710244091
3102457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด23449553729200238185
3202459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขรคลองหาด1758557634100176463
3302460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขรคลองหาด19273363917440196659
3402456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อนคลองหาด8677310676087726
3510867รพ.ตาพระยาตาพระยา566830297479693258364151959
3602474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลานตาพระยา63281402200393006528134
3702462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยาตาพระยา4229106135182804264112
3802467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราชตาพระยา49897952423160501381
3902473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย ตาพระยา271263034427000305680
4002464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา20514942366550207473
4102469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราชตาพระยา446511251323930447869
4202466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จตาพระยา18865541110290189767
4302463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยาตาพระยา301858121915730323766
4402468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราชตาพระยา27995153414520283346
4502465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จตาพระยา13415717213850141338
4602470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทยตาพระยา18193972511280184437
4702472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทยตาพระยา18855382139620209826
4810202รพ.สต.ทัพเซียม ตาพระยา89827276788097426
4910203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จตาพระยา80219575674087722
5002471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทยตาพระยา64118755550069620
5110868รพ.วังน้ำเย็นวังน้ำเย็น218293540800160129102226292938
5202475รพ.สต.ตาหลังใน วังน้ำเย็น7683182656567007739590
5302479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ วังน้ำเย็น688620322291650807115442
5402481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น561012471492905681343
5502478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น36491436124672303773300
5602477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูนวังน้ำเย็น34521369157340503609278
5702480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็น430817919138104327247
5802476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังในวังน้ำเย็น3682170408403682247
5910869รพ.วัฒนานครวัฒนานคร240011735318056002931324
6002490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร333378616330503349129
6102482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร45641486286125204850108
6202493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร366227461966170368194
6302491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่มวัฒนานคร12677867522710134291
6402494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออวัฒนานคร238719111119690239874
6502492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวงวัฒนานคร25231642129040252471
6602497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร268921615022060273969
6721289รพ.สต.บ้านห้วยโจดวัฒนานคร245311132553780247867
6802488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร266816642125820268963
6902483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียนวัฒนานคร3023195096133710311963
7002486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19398108016630201954
7102489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใสวัฒนานคร207910366830530214754
7202498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอนวัฒนานคร123187013343660136453
7302485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะวัฒนานคร135211054419300139651
7402495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร13498614247590139149
7502487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็งวัฒนานคร19318288728610201849
7602496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร103512758212850111743
7710206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร10453819511100114041
7802484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะวัฒนานคร1788158216719200195541
7902499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจดวัฒนานคร22557662222480227740
8010205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้ายวัฒนานคร6832653868068617
8114717รพ.จิตเวชสระแก้วราชนครินทร์วัฒนานคร1106455783178
8210870รพ.อรัญประเทศอรัญประเทศ9555271128732925319626108421736
8302507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศ9014956421589109056363
8402513รพ.สต.บ้านโรงเรียน อรัญประเทศ4861134281504604942189
8502505รพ.สต.ป่าไร่อรัญประเทศ3924517123354004047121
8602503รพ.สต.คลองน้ำใสอรัญประเทศ4138178971241904209101
8702508รพ.สต.ผ่านศึก อรัญประเทศ322969915862280338796
8802504รพ.สต.ท่าข้ามอรัญประเทศ47714324929640482095
8902512รพ.สต.ฟากห้วยอรัญประเทศ4991236612964240512090
9002511รพ.สต.คลองทับจันทร์อรัญประเทศ41049594929290415390
9102502รพ.สต.หันทรายอรัญประเทศ424318027721290432080
9202510รพ.สต.หนองสังข์อรัญประเทศ4946247817348110511968
9302509รพ.สต.หนองปรืออรัญประเทศ23156904448170235966
9410209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริกอรัญประเทศ1619167712100162661
9510208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่อรัญประเทศ19562641217080196845
9602506รพ.สต.ทับพริกอรัญประเทศ13917193623390142738
9702500รพ.สต.เมืองไผ่อรัญประเทศ14814641126320149224
9802501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใสอรัญประเทศ18204384850010186824
9913817รพ.เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์3261274530510330924783566392
10002516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5461647178614005639174
10102517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์8439282392790108531135
10202515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้าเขาฉกรรจ์5343500166649905509129
10302520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบเขาฉกรรจ์6074227391405806165123
10402514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์20101354201299402030113
10502518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์470528252042680472578
10602519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิงเขาฉกรรจ์510235898366990518565
10728850รพ.โคกสูงโคกสูง199690313931854822135151
10802525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวงโคกสูง3147172411324650326090
10902523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วงโคกสูง305412129856220315284
11002524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วงโคกสูง24201629115220242149
11102521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูงโคกสูง18233806445690188746
11202526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวงโคกสูง17158513018980174545
11302528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง13197923317480135236
11402522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูงโคกสูง21721391322640218533
11502529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่นโคกสูง956304142259097019
11602527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวงโคกสูง7233954142707279
11728849รพ.วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์3125178243381368463368251
11802535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทองวังสมบูรณ์5798177232366205830238
11902533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์514218397647105149232
12002532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่วังสมบูรณ์4286151548636104334231
12102531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี วังสมบูรณ์404219081550704050227
12202534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทองวังสมบูรณ์4854171691530204945164
12302530รพ.สต.บ้านซับสิงโต วังสมบูรณ์343613032175303468120
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by