แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
122813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว2223009102223650
202446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว7816276516522407832394
377702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว155014694754677016255207
402448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว6893757213824207106183
502437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว3969897193157510416278
610197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว3704385276740373177
702452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว3854613321040385773
802443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว24801662257300250561
902447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว4899336615140490557
1002435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว36768717125670368354
1110200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3326246532360337951
1202444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว2270136221229680248248
1302439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว324916915529220330444
1402436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว41181115221720412042
1502440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว22607507427640233441
1602451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว17801237423910182241
1702449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว260818898516020269338
1802438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว210621839225150219835
1910199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว1942921898230203133
2002442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว295311626760390302030
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by