แสดง 1 ถึง 20 จาก 123 ผลลัพธ์

รายงานประชากรแยกตามประเภท TypeArea

#รหัสหน่วยบริการอำเภอType 1Type 2Type 3Type 4Type 5ประชากรรวมประชากรซ้ำ
122813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้วเมืองสระแก้ว2438009102438833
202446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว8001287416799708017504
377702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้วเมืองสระแก้ว156064729809680016415443
402448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญเมืองสระแก้ว6974890256946307230306
502437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว41968962181745404414191
602452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว408061212344604092166
702449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด เมืองสระแก้ว31261376192322503318138
802447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษมเมืองสระแก้ว50613346176605067131
902436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว4436111110378704446131
1002435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว374788771323103754125
1102451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอนเมืองสระแก้ว2071112015465902225121
1210197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้งเมืองสระแก้ว382238328177703850113
1302444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว25381137249467702787111
1402443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว267115303596002706101
1510200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว3243217808110332383
1602439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวนเมืองสระแก้ว310614427340320317978
1702442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว304610957164550311778
1810199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว19969659112010208773
1902445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยกเมืองสระแก้ว18751667750740188273
2002440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้ว22577679648360235365
หมายเหตุ :
TypeArea1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง
TypeArea2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบีบนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง
TypeArea3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ(ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ)แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ
TypeArea4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขตรับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ
TypeArea5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่นคนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น
ประชากรซ้ำ = ประชากรที่มี TypeArea 1 และ 3 ซ้ำกันของหน่วยบริการและมี CID เหมือนกัน
ประชากรรวม = จำนวนประชากรรวมระหว่าง TypeArea 1 กับ 3 รวมกัน
HDC = จำรวนประชากรในระบบ HDC
*รวมคนไทยและต่างชาติ ไม่รวมคนเสียชีวิต ย้าย หรือสาบสูญ (DISCHARGE = 9)

Powered by