เป้าหมายคัดกรองโรคเบาหวาน

แสดง 1 ถึง 122 จาก 122 ผลลัพธ์

เป้าหมายคัดกรองเบาหวาน 15 ปีขึ้นไป

รหัสหน่วยบริการหน่วยบริการคัดกรองแล้วยังไม่ได้คัดกรอง
02435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง1974936
02436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง18991013
02437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน22941255
02438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวน1431309
02439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวน1446534
02440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง1135581
02441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้อง836346
02442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง1566819
02443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง1275810
02444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยก1125691
02445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยก915424
02446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษม6010356
02447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม23421325
02448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ29292228
02449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด 1457627
02450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ1153623
02451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน160493
02452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอน20291255
02453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดม1484853
02454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด19141963
02455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียว10771654
02456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อน323333
02457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อน847602
02458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน674527
02459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขร847483
02460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร962455
02461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทอง1088687
02462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยา21881316
02463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยา1511966
02464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ850630
02465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จ628450
02466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จ850557
02467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราช22931536
02468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราช1310821
02469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราช2972297
02470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทย836551
02471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทย5227
02472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทย962641
02473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย 1351995
02474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลาน29362008
02475รพ.สต.ตาหลังใน 32662716
02476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน1978998
02477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน1697876
02478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน1516830
02479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ 31512264
02480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ21221307
02481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ26741728
02482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน25581072
02483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน2034186
02484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะ937349
02485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ778216
02486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง656863
02487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง703821
02488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส1384515
02489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส1112464
02490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม1542757
02491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม597335
02492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง1250427
02493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ1922647
02494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออ1171527
02495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้าย744278
02496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย557216
02497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน1283600
02498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน621240
02499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด835572
02500รพ.สต.เมืองไผ่931204
02501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส927499
02502รพ.สต.หันทราย19081338
02503รพ.สต.คลองน้ำใส2088957
02504รพ.สต.ท่าข้าม23611499
02505รพ.สต.ป่าไร่300193
02506รพ.สต.ทับพริก590416
02507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร45842592
02508รพ.สต.ผ่านศึก 241699
02509รพ.สต.หนองปรือ1601209
02510รพ.สต.หนองสังข์23781294
02511รพ.สต.คลองทับจันทร์19531204
02512รพ.สต.ฟากห้วย3364510
02513รพ.สต.บ้านโรงเรียน 13242210
02514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์1051508
02515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้า24181634
02516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้า25641619
02517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้า33542736
02518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิง13351906
02519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิง23341027
02520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ26041810
02521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูง840510
02522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูง1020646
02523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วง1316933
02524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วง1088550
02525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวง1475819
02526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวง823435
02527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวง356156
02528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น656241
02529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น392291
02530รพ.สต.บ้านซับสิงโต 1782842
02531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 2149884
02532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่2139977
02533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่20831376
02534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทอง27021116
02535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง23891302
10197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง19131058
10199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยก1332362
10200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยก243324
10202รพ.สต.ทัพเซียม 404298
10203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จ347275
10205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย333165
10206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย511309
10208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่1055385
10209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริก762420
10699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว02
10866รพ.คลองหาด36162308
10867รพ.ตาพระยา16332195
10868รพ.วังน้ำเย็น86175101
10869รพ.วัฒนานคร38791666
10870รพ.อรัญประเทศ7166083
13817รพ.เขาฉกรรจ์1681966
21289รพ.สต.บ้านห้วยโจด1164629
22813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้ว2042020
28849รพ.วังสมบูรณ์1627956
28850รพ.โคกสูง884540
77702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้ว72984680

Powered by