เป้าหมายคัดกรองโรคเบาหวาน

แสดง 1 ถึง 122 จาก 122 ผลลัพธ์

เป้าหมายคัดกรองเบาหวาน 15 ปีขึ้นไป

รหัสหน่วยบริการหน่วยบริการคัดกรองแล้วยังไม่ได้คัดกรอง
02435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง1960949
02436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง19081026
02437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน23301224
02438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวน152271
02439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวน1425557
02440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง1140604
02441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้อง832344
02442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง1557827
02443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง1297572
02444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยก1135708
02445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยก907434
02446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษม6061364
02447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม23631354
02448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ29752247
02449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด 1456640
02450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ1149630
02451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน1478216
02452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอน19871293
02453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดม12211153
02454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด19341993
02455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียว8281906
02456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อน292365
02457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อน848505
02458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน473718
02459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขร853486
02460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร869547
02461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทอง1086708
02462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยา22171316
02463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยา1513948
02464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ861629
02465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จ628444
02466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จ842556
02467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราช22971541
02468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราช1316837
02469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราช2767653
02470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทย837555
02471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทย5246
02472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทย964635
02473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย 1355997
02474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลาน29382016
02475รพ.สต.ตาหลังใน 32682656
02476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน1965976
02477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน1704875
02478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน15371108
02479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ 31712265
02480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ21401301
02481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ26871732
02482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน24331199
02483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน1997191
02484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะ932419
02485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ759224
02486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง3421167
02487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง659857
02488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส1322572
02489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส1062518
02490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม1467836
02491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม533396
02492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง1194482
02493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ1899728
02494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออ1111573
02495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้าย703311
02496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย534236
02497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน1245641
02498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน641263
02499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด887758
02500รพ.สต.เมืองไผ่950194
02501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส922505
02502รพ.สต.หันทราย18881353
02503รพ.สต.คลองน้ำใส2065971
02504รพ.สต.ท่าข้าม23571487
02505รพ.สต.ป่าไร่302856
02506รพ.สต.ทับพริก586413
02507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร45402632
02508รพ.สต.ผ่านศึก 243297
02509รพ.สต.หนองปรือ1610163
02510รพ.สต.หนองสังข์23861281
02511รพ.สต.คลองทับจันทร์19661218
02512รพ.สต.ฟากห้วย3430569
02513รพ.สต.บ้านโรงเรียน 12802288
02514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์1019488
02515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้า24151654
02516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้า25671630
02517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้า31882974
02518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิง12312030
02519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิง17901595
02520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ26041818
02521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูง848506
02522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูง1024646
02523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วง1329928
02524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วง1087499
02525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวง1489843
02526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวง812423
02527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวง365147
02528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น669243
02529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น391293
02530รพ.สต.บ้านซับสิงโต 1778812
02531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 2194889
02532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่22701095
02533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่20751393
02534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทอง27091121
02535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง22851428
10197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง19201063
10199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยก1331342
10200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยก258520
10202รพ.สต.ทัพเซียม 408296
10203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จ346275
10205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย324177
10206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย485339
10208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่1073396
10209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริก765423
10699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว02
10866รพ.คลองหาด36232340
10867รพ.ตาพระยา14632374
10868รพ.วังน้ำเย็น86485114
10869รพ.วัฒนานคร11604410
10870รพ.อรัญประเทศ6446190
13817รพ.เขาฉกรรจ์17261002
21289รพ.สต.บ้านห้วยโจด1130721
22813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้ว721691
28849รพ.วังสมบูรณ์1655996
28850รพ.โคกสูง899530
77702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้ว72264745

Powered by