เป้าหมายคัดกรองโรคเบาหวาน

แสดง 1 ถึง 122 จาก 122 ผลลัพธ์

เป้าหมายคัดกรองเบาหวาน 15 ปีขึ้นไป

รหัสหน่วยบริการหน่วยบริการคัดกรองแล้วยังไม่ได้คัดกรอง
02435รพ.สต.บ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง17751125
02436รพ.สต.เขาสิงห์โต ตำบลบ้านแก้ง3169346
02437รพ.สต.ศาลาลำดวน ตำบลศาลาลำดวน21841311
02438รพ.สต.หนองไทร ตำบลศาลาลำดวน1278218
02439รพ.สต.เขามะกา ตำบลศาลาลำดวน1609719
02440รพ.สต.คลองน้ำใส ตำบลโคกปี่ฆ้อง1104627
02441รพ.สต.ลุงพู ตำบลโคกปี่ฆ้อง474734
02442รพ.สต.โคกปี่ฆ้อง ตำบลโคกปี่ฆ้อง7081676
02443รพ.สต.บะขมิ้น ตำบลโคกปี่ฆ้อง1246704
02444รพ.สต.ท่าแยก ตำบลท่าแยก1186766
02445รพ.สต.คลองผักขม ตำบลท่าแยก1105216
02446รพ.สต.ท่าเกษม ตำบลท่าเกษม35642547
02447รพ.สต.โคกสัมพันธ์ ตำบลท่าเกษม24201439
02448รพ.สต.บ้านน้ำซับเจริญ ตำบลสระขวัญ21983406
02449รพ.สต.บ้านแก่งสีเสียด 1693715
02450รพ.สต.คลองมะละกอ ตำบลสระขวัญ964780
02451รพ.สต.คลองบุหรี่ ตำบลหนองบอน1100530
02452รพ.สต.เนินแสนสุข ตำบลหนองบอน15791667
02453รพ.สต.ราชันย์ ตำบลไทยอุดม14731011
02454รพ.สต.บ้านนาดี ตำบลซับมะกรูด22891658
02455รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลไทรเดียว1685979
02456รพ.สต.บ้านทับทิมสยาม ตำบลคลองไก่เถื่อน62120
02457รพ.สต.บ้านเขาตาง๊อก ตำบลคลองไก่เถื่อน985738
02458รพ.สต.บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน744728
02459รพ.สต.บ้านน้ำคำ ตำบลเบญจขร893417
02460รพ.สต.บ้านชุมทอง ตำบลเบญจขร815598
02461รพ.สต.บ้านหินกอง ตำบลไทรทอง1074678
02462รพ.สต.กุดเกวียน ตำบลตาพระยา18601326
02463รพ.สต.นางาม ตำบลตาพระยา14181019
02464รพ.สต.โคกเพร็ก ตำบลทัพเสด็จ829646
02465รพ.สต.แสง์ ตำบลทัพเสด็จ548529
02466รพ.สต.มะกอก ตำบลทัพเสด็จ600775
02467รพ.สต.หนองติม ตำบลทัพราช22551549
02468รพ.สต.บ้านโคกไพล ตำบลทัพราช1216913
02469รพ.สต.หนองผักแว่น ตำบลทัพราช16931749
02470รพ.สต.ทัพไทย ตำบลทัพไทย731686
02471รพ.สต.ทับทิมสยาม ตำบลทัพไทย5205
02472รพ.สต.รัตนะ ตำบลทัพไทย855746
02473รพ.สต.นวมินทราชินี ตำบลทัพไทย 1358958
02474รพ.สต.โคคลาน ตำบลโคคลาน30841848
02475รพ.สต.ตาหลังใน 32132672
02476รพ.สต.บ้านท่าตาสี ตำบลตาหลังใน2072864
02477สถานีอนามัยคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน15951028
02478สถานีอนามัยคลองตาสูตร ตำบลคลองหินปูน16291151
02479รพ.สต.ทุ่งมหาเจริญ 30692319
02480รพ.สต.คลองจระเข้ ตำบลทุ่งมหาเจริญ20941297
02481รพ.สต.บ้านคลองตะเคียนชัย ตำบลทุ่งมหาเจริญ27041700
02482รพ.สต.บ้านท่าเกวียน ตำบลท่าเกวียน23021273
02483รพ.สต.บ้านคลองมะนาว ตำบลท่าเกวียน1404774
02484รพ.สต.บ้านหนองหอย ตำบลผักขะ128649
02485รพ.สต.บ้านห้วยเดื่อ ตำบลผักขะ849138
02486รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง957477
02487รพ.สต.บ้านทับใหม่ ตำบลโนนหมากเค็ง986504
02488รพ.สต.บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส1303577
02489รพ.สต.บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส1224341
02490รพ.สต.บ้านช่องกุ่ม ตำบลช่องกุ่ม2432112
02491รพ.สต.บ้านห้วยชัน ตำบลช่องกุ่ม514356
02492รพ.สต.บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง1246572
02493รพ.สต.บ้านแซร์ออ ตำบลแซร์ออ1902733
02494รพ.สต.บ้านเขาพรมสุวรรณ ตำบลแซร์ออ1016636
02495รพ.สต.บ้านหนองหมากฝ้าย ตำบลหนองหมากฝ้าย722286
02496รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย510246
02497รพ.สต.บ้านหนองตะเคียนบอน ตำบลหนองตะเคียนบอน1241653
02498รพ.สต.บ้านคลองทราย ตำบลหนองตะเคียนบอน624289
02499รพ.สต.บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด960741
02500รพ.สต.เมืองไผ่978163
02501รพ.สต.นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส632804
02502รพ.สต.หันทราย19001310
02503รพ.สต.คลองน้ำใส1978965
02504รพ.สต.ท่าข้าม23661447
02505รพ.สต.ป่าไร่2034970
02506รพ.สต.ทับพริก588403
02507รพ.สต.บ้านใหม่หนองไทร51501804
02508รพ.สต.ผ่านศึก 1816709
02509รพ.สต.หนองปรือ172053
02510รพ.สต.หนองสังข์25401065
02511รพ.สต.คลองทับจันทร์19591205
02512รพ.สต.ฟากห้วย3532523
02513รพ.สต.บ้านโรงเรียน 20111515
02514รพ.สต.เขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์638800
02515รพ.สต.คลองเจริญ ตำบลหนองหว้า18212344
02516รพ.สต.หนองหว้า ตำบลหนองหว้า20552222
02517รพ.สต.ซับมะนาว ตำบลหนองหว้า31263073
02518สถานีอนามัยนาคันหัก ตำบลพระเพลิง3452904
02519รพ.สต.ไทรทอง ตำบลพระเพลิง24691056
02520รพ.สต.เขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ27421747
02521รพ.สต.โคกสูง ตำบลโคกสูง1214257
02522รพ.สต.ละลมติม ตำบลโคกสูง1165485
02523รพ.สต.หนองม่วง ตำบลหนองม่วง1716642
02524รพ.สต.ไผ่งาม ตำบลหนองม่วง1364220
02525รพ.สต.หนองแวง ตำบลหนองแวง1715602
02526รพ.สต.คลองตะเคียน ตำบลหนองแวง898327
02527รพ.สต.หนองมั่ง ตำบลหนองแวง45163
02528รพ.สต.โนนหมากมุ่น ตำบลโนนหมากมุ่น779164
02529รพ.สต.อ่างศิลา ตำบลโนนหมากมุ่น523142
02530รพ.สต.บ้านซับสิงโต 1800871
02531สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 20961083
02532รพ.สต.บ้านวังใหม่ ตำบลวังใหม่23351107
02533รพ.สต.ทุ่งกบินทร์ ตำบลวังใหม่25131513
02534รพ.สต.คลองเจริญสุข ตำบลวังทอง26171254
02535รพ.ส่งเสริมสุขภาพบ้านถวายเฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองยายอินทร์ ตำบลวังทอง28341719
10197รพ.สต.คลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง17971224
10199รพ.สต.คลองปลาโด ตำบลท่าแยก1082437
10200รพ.สต.ท่ากะบาก ตำบลท่าแยก2509116
10202รพ.สต.ทัพเซียม 459306
10203รพ.สต.โคกแจง ตำบลทัพเสด็จ317343
10205รพ.สต.บ้านคลองคันโท ตำบลหนองหมากฝ้าย332167
10206รพ.สต.บ้านท่าช้าง ตำบลหนองหมากฝ้าย482325
10208รพ.สต.ภูน้ำเกลี้ยง ตำบลป่าไร่905595
10209รพ.สต.คลองหว้า ตำบลทับพริก577607
10699รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว02
10866รพ.คลองหาด33422459
10867รพ.ตาพระยา3233477
10868รพ.วังน้ำเย็น59917951
10869รพ.วัฒนานคร35551967
10870รพ.อรัญประเทศ1346716
13817รพ.เขาฉกรรจ์1766995
21289รพ.สต.บ้านห้วยโจด1254552
22813สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดสระแก้ว931548
28849รพ.วังสมบูรณ์1609872
28850รพ.โคกสูง859526
77702ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตำบลสระแก้ว72674727

Powered by