ประชากรต่างด้าว จำแนกเพศ กลุ่มอายุรายปี

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ประชากรต่างด้าว จำแนกเพศ กลุ่มอายุรายปี เขตสุขภาพที่ 06 ปี พ.ศ. 2567

น้อยกว่า 1 ปี 1-4 ปี 5-9 ปี 10-14 ปี 15-19 ปี 20-24 ปี 25-29 ปี 30-34 ปี 35-39 ปี 40-44 ปี 45-49 ปี 50-54 ปี 55-59 ปี 60-64 ปี 65-69 ปี 70-74 ปี 75-79 ปี 80-84 ปี 85-89 ปี 90-94 ปี 95-99 ปี มากกว่า 100 ปี
#จังหวัดชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมรวมประชากร
1ปราจีนบุรี-------------------------------------------------------------------
2ชลบุรี-------------------------------------------------------------------
3จันทบุรี-------------------------------------------------------------------
4ฉะเชิงเทรา-------------------------------------------------------------------
5สมุทรปราการ-------------------------------------------------------------------
6สระแก้ว-------------------------------------------------------------------
7ระยอง-------------------------------------------------------------------
8ตราด-------------------------------------------------------------------
  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
9 ธันวาคม 2566 19:41 น. (Process Time: 0.33 Sec.) 193,793

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by