รายงานการได้รับวัคซีน IPV

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

รายงานการได้รับวัคซีน IPV เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566

รวมทั้งหมด* รวมถึงเดือนปัจจุบัน* ตค. พย. ธค. รวม(ไม่สะสม) มค. กพ. มีค. รวม(ไม่สะสม) เมย. พค. มิย. รวม(ไม่สะสม) กค. สค. กย. รวม(ไม่สะสม)
#จังหวัดBA%BA%BABABABA%BABABABA%BABABABA%BABABABA%
1ฉะเชิงเทรา------------------------------------------
2ปราจีนบุรี------------------------------------------
3สระแก้ว------------------------------------------
4สมุทรปราการ------------------------------------------
5ชลบุรี------------------------------------------
6ระยอง------------------------------------------
7จันทบุรี------------------------------------------
8ตราด------------------------------------------
  000.00000.00000000000.00000000000.00000000000.00000000000.00
25 กันยายน 2566 19:33 น. (Process Time: 0.12 Sec.) 73,952

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by