รายงานการได้รับวัคซีน IPV

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

รายงานการได้รับวัคซีน IPV เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567

รวมทั้งหมด* รวมถึงเดือนปัจจุบัน* ตค. พย. ธค. รวม(ไม่สะสม) มค. กพ. มีค. รวม(ไม่สะสม) เมย. พค. มิย. รวม(ไม่สะสม) กค. สค. กย. รวม(ไม่สะสม)
#จังหวัดBA%BA%BABABABA%BABABABA%BABABABA%BABABABA%
1ชลบุรี------------------------------------------
2ระยอง------------------------------------------
3จันทบุรี------------------------------------------
4ตราด------------------------------------------
5ฉะเชิงเทรา------------------------------------------
6ปราจีนบุรี------------------------------------------
7สระแก้ว------------------------------------------
8สมุทรปราการ------------------------------------------
  000.00000.00000000000.00000000000.00000000000.00000000000.00
4 ตุลาคม 2566 01:03 น. (Process Time: 0.10 Sec.) 74,613

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by