รายงานการได้รับวัคซีน IPV

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

รายงานการได้รับวัคซีน IPV เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567

รวมทั้งหมด* รวมถึงเดือนปัจจุบัน* ตค. พย. ธค. รวม(ไม่สะสม) มค. กพ. มีค. รวม(ไม่สะสม) เมย. พค. มิย. รวม(ไม่สะสม) กค. สค. กย. รวม(ไม่สะสม)
#จังหวัดBA%BA%BABABABA%BABABABA%BABABABA%BABABABA%
1ปราจีนบุรี------------------------------------------
2สระแก้ว------------------------------------------
3สมุทรปราการ------------------------------------------
4ชลบุรี------------------------------------------
5ระยอง------------------------------------------
6จันทบุรี------------------------------------------
7ตราด------------------------------------------
8ฉะเชิงเทรา------------------------------------------
  000.00000.00000000000.00000000000.00000000000.00000000000.00
5 ธันวาคม 2566 19:29 น. (Process Time: 0.11 Sec.) 79,893

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by