รายงานการได้รับวัคซีน IPV

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

รายงานการได้รับวัคซีน IPV เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566

รวมทั้งหมด* รวมถึงเดือนปัจจุบัน* ตค. พย. ธค. รวม(ไม่สะสม) มค. กพ. มีค. รวม(ไม่สะสม) เมย. พค. มิย. รวม(ไม่สะสม) กค. สค. กย. รวม(ไม่สะสม)
#จังหวัดBA%BA%BABABABA%BABABABA%BABABABA%BABABABA%
1สระแก้ว------------------------------------------
2สมุทรปราการ------------------------------------------
3ชลบุรี------------------------------------------
4ระยอง------------------------------------------
5จันทบุรี------------------------------------------
6ตราด------------------------------------------
7ฉะเชิงเทรา------------------------------------------
8ปราจีนบุรี------------------------------------------
  000.00000.00000000000.00000000000.00000000000.00000000000.00
22 กันยายน 2566 06:06 น. (Process Time: 0.11 Sec.) 73,828

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by