อัตราอุบัติใหม่ของโรคหลอดเลือดสมอง

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

อัตราอุบัติใหม่ของโรคหลอดเลือดสมอง เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567

10 ธันวาคม 2566 04:17 น. (Process Time: 0.20 Sec.) 26,254

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by