รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI)

แสดง 901 ถึง 926 จาก 926 ผลลัพธ์

รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI) ทุกสถานบริการ

#hospcodeareacodediag_groupB1A1AVG1B2A2AVG2B3A3AVG3B4A4AVG4
9010214023030101URI9111.111600.002000.00500.00
9020217623060205URI17211.7615320.001815.569111.11
9030215823040108URI600.001500.001900.00700.00
9040202222010910URI2129.521500.003213.131100.00
9050212723010902URI400.001300.00700.00900.00
9060203122020501URI900.001300.001715.88900.00
9070203222020502URI700.0012216.672214.553612.78
9080214723030505URI800.001100.003000.001700.00
9090202122010904URI1815.5610110.002428.331600.00
9100208322060704URI9111.111000.001500.009111.11
9110098411050309URI400.00900.0019210.531500.00
9120215323030802URI1700.00800.001516.671200.00
9132276411020505URI3216921.508337.505120.00000.00
9140183520030301URI900.00700.001100.00900.00
9159984122020100URI100.007342.863400.001915.26
9160236125070606URI1000.00500.00700.00400.00
9177767822010200URI400.003133.3322100.00100.00
9180232425020905URI000.00000.0013510.74000.00
9192273920040304URI200.00000.00000.00000.00
9200201622010506URI100.00000.00100.00100.00
9212407811040100URI000.00000.0025322187.3515213588.82
9221429120010200URI000.00000.00300.00600.00
9239986722030100URI000.00000.00000.00100.00
9247768824080104URI000.00000.0064714722.726669.09
9252303411030108URI000.00000.00000.005800.00
9267751021010202URI6900.00000.00200.00200.00
                
11 ธันวาคม 2566 12:38 น. (Process Time: 0.10 Sec.) 90,607

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by