รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea)

แสดง 901 ถึง 903 จาก 903 ผลลัพธ์

รายชื่อเป้าหมาย QOF64 ส่วนกลาง 05.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea) ทุกสถานบริการ

#hospcodeareacodediag_groupB1A1AVG1B2A2AVG2B3A3AVG3B4A4AVG4
9011081920040805AD108623321.45151232021.16148433322.44115225722.31
9021066321010100AD129929322.56161739524.43160743627.13125727121.56
9031068511010100AD195248224.69248258523.57272959021.62187849326.25
                
9 ธันวาคม 2566 03:15 น. (Process Time: 0.09 Sec.) 101,838

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by