อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อประชากร (Coronary heart disease)

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

อัตราป่วยด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดต่อประชากร (Coronary heart disease) เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567

กลุ่มอายุ <15 ปี กลุ่มอายุ 15-39 ปี กลุ่มอายุ 40-49 ปี กลุ่มอายุ 50-59 ปี กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป
#จังหวัดBAร้อยละBAร้อยละBAร้อยละBAร้อยละBAร้อยละ
1จันทบุรี---------------
2ฉะเชิงเทรา---------------
3ชลบุรี---------------
4ตราด---------------
5ปราจีนบุรี---------------
6ระยอง---------------
7สมุทรปราการ---------------
8สระแก้ว---------------
  000.00000.00000.00000.00000.00
9 ธันวาคม 2566 19:28 น. (Process Time: 0.24 Sec.) 43,509

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by