QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI)

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

QOF64 ส่วนกลาง 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI) เขตสุขภาพที่ 06

#จังหวัดBAร้อยละ
1ตราด29,4192,9309.96
2สระแก้ว77,3867,97910.31
3จันทบุรี60,4516,76511.19
4ฉะเชิงเทรา122,49914,82912.11
5ปราจีนบุรี87,06510,66512.25
6ระยอง101,91612,67712.44
7ชลบุรี214,72638,38817.88
8สมุทรปราการ140,37426,70519.02
  833,836120,93813.15
8 ธันวาคม 2566 02:24 น. (Process Time: 0.04 Sec.) 8,828

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by