QOF64 ส่วนกลาง 04 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี ภายใน 5 ปี

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

QOF64 ส่วนกลาง 04 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี ภายใน 5 ปี เขตสุขภาพที่ 06

#จังหวัดBAร้อยละ
1ตราด27,69716,67260.19
2ปราจีนบุรี50,13523,02745.93
3สระแก้ว63,79130,45547.74
4ฉะเชิงเทรา71,97553,02373.67
5จันทบุรี72,53444,15960.88
6ระยอง79,63654,00867.82
7สมุทรปราการ96,58656,33158.32
8ชลบุรี151,87646,13230.37
  614,230323,80755.62
28 กันยายน 2565 23:09 น. (Process Time: 0.05 Sec.) 11,956

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by