QOF63 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI)

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

QOF63 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI) เขตสุขภาพที่ 06

#จังหวัดBAratio
1สมุทรปราการ---
2ระยอง58,13900.00
3ตราด16,6421,86411.20
4สระแก้ว42,1964,80111.38
5จันทบุรี35,3504,16811.79
6ฉะเชิงเทรา62,4367,89812.65
7ปราจีนบุรี48,0526,09912.69
8ชลบุรี114,70122,15119.31
  377,51646,9819.88
2 กรกฎาคม 2565 15:51 น. (Process Time: 0.05 Sec.) 8,133

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by