QOF63 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI)

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

QOF63 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI) เขตสุขภาพที่ 06

#จังหวัดBAratio
1สระแก้ว42,1964,80111.38
2สมุทรปราการ---
3ระยอง58,13900.00
4ปราจีนบุรี48,0526,09912.69
5ตราด16,6421,86411.20
6ชลบุรี114,70122,15119.31
7ฉะเชิงเทรา62,4367,89812.65
8จันทบุรี35,3504,16811.79
  377,51646,9819.88
2 กรกฎาคม 2565 15:59 น. (Process Time: 0.05 Sec.) 8,134

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by