QOF63 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI)

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

QOF63 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI) เขตสุขภาพที่ 06

#จังหวัดBAratio
1ชลบุรี114,70122,15119.31
2ปราจีนบุรี48,0526,09912.69
3ฉะเชิงเทรา62,4367,89812.65
4จันทบุรี35,3504,16811.79
5สระแก้ว42,1964,80111.38
6ตราด16,6421,86411.20
7ระยอง58,13900.00
8สมุทรปราการ---
  377,51646,9819.88
10 ธันวาคม 2566 21:53 น. (Process Time: 0.04 Sec.) 9,671

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by