QOF63 04 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี ภายใน 5 ปี

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

QOF63 04 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี ภายใน 5 ปี เขตสุขภาพที่ 06

#จังหวัดBAratio
1ตราด42,03616,08038.25
2ปราจีนบุรี77,39922,26728.77
3จันทบุรี101,71743,86943.13
4ฉะเชิงเทรา109,17050,74746.48
5สระแก้ว109,64732,00129.19
6ระยอง154,90756,90736.74
7สมุทรปราการ156,03953,95034.57
8ชลบุรี247,75651,71520.87
  998,671327,53634.75
4 ตุลาคม 2566 16:29 น. (Process Time: 0.03 Sec.) 17,687

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by