QOF63 04 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี ภายใน 5 ปี

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

QOF63 04 ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี อายุ 30-60 ปี ภายใน 5 ปี เขตสุขภาพที่ 06

#จังหวัดBAratio
1จันทบุรี101,71743,86943.13
2ฉะเชิงเทรา109,17050,74746.48
3ชลบุรี247,75651,71520.87
4ตราด42,03616,08038.25
5ปราจีนบุรี77,39922,26728.77
6ระยอง154,90756,90736.74
7สมุทรปราการ156,03953,95034.57
8สระแก้ว109,64732,00129.19
  998,671327,53634.75
4 ตุลาคม 2566 16:55 น. (Process Time: 0.04 Sec.) 17,689

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by