QOF62 11 อัตราการใช้บริการฟื้นฟูของผู้สูงอายุ (ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

QOF62 11 อัตราการใช้บริการฟื้นฟูของผู้สูงอายุ (ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) เขตสุขภาพที่ 06

30 พฤศจิกายน 2566 20:50 น. (Process Time: 0.04 Sec.) 5,247

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by