QOF62 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI)

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

QOF62 05.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Infection : RI) เขตสุขภาพที่ 06

#จังหวัดBAratio
1ตราด49,7005,64211.35
2จันทบุรี123,97917,12713.81
3สระแก้ว149,90820,22813.49
4ปราจีนบุรี168,42326,58515.78
5ฉะเชิงเทรา243,62935,16714.43
6ชลบุรี385,11948,08712.49
7ระยอง206,38251,51324.96
8สมุทรปราการ263,10891,72334.86
  1,590,248296,07217.65
4 ตุลาคม 2565 03:29 น. (Process Time: 0.04 Sec.) 2,956

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by