DMHT60 15 อัตราพบภาวะแทรกซ้อนทางไตในรอบ 12 เดือนในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

DMHT60 15 อัตราพบภาวะแทรกซ้อนทางไตในรอบ 12 เดือนในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เขตสุขภาพที่ 06

#จังหวัดBAratio
1จันทบุรี14,8912,38416.01
2ฉะเชิงเทรา18,1723,76020.69
3ชลบุรี26,1653,26512.48
4ตราด5,47972813.29
5ปราจีนบุรี18,2313,12117.12
6ระยอง13,0142,58319.85
7สมุทรปราการ14,6254,05727.74
8สระแก้ว7,7871,82923.49
  118,36421,7270.00
27 มีนาคม 2566 03:39 น. (Process Time: 0.04 Sec.) 4,022

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by