ประชากรจำแนกเพศ กลุ่มอายุรายปี

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

ประชากรจำแนกเพศ กลุ่มอายุรายปี เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2566

น้อยกว่า 1 ปี 1-4 ปี 5-9 ปี 10-14 ปี 15-19 ปี 20-24 ปี 25-29 ปี 30-34 ปี 35-39 ปี 40-44 ปี 45-49 ปี 50-54 ปี 55-59 ปี 60-64 ปี 65-69 ปี 70-74 ปี 75-79 ปี 80-84 ปี 85-89 ปี 90-94 ปี 95-99 ปี มากกว่า 100 ปี
#จังหวัดชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมรวมประชากร
1จันทบุรี-------------------------------------------------------------------
2ฉะเชิงเทรา-------------------------------------------------------------------
3ชลบุรี-------------------------------------------------------------------
4ตราด-------------------------------------------------------------------
5ปราจีนบุรี-------------------------------------------------------------------
6ระยอง-------------------------------------------------------------------
7สมุทรปราการ-------------------------------------------------------------------
8สระแก้ว-------------------------------------------------------------------
  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
26 กันยายน 2566 21:44 น. (Process Time: 0.64 Sec.) 146,319

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

Powered by