QOF60 11 อัตราการใช้บริการฟื้นฟูของผู้สูงอายุ (ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

QOF60 11 อัตราการใช้บริการฟื้นฟูของผู้สูงอายุ (ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้) เขตสุขภาพที่ 06

18 สิงหาคม 2565 23:55 น. (Process Time: 0.06 Sec.) 3,087

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by