QOF60 03 ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60)

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

QOF60 03 ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60) เขตสุขภาพที่ 06

#จังหวัดBARATIO
1สระแก้ว4,0231,41835.25
2สมุทรปราการ4,1061,33232.44
3ระยอง4,6851,66435.52
4ปราจีนบุรี2,11268232.29
5ตราด3,7511,42237.91
6ชลบุรี5,9891,90031.72
7ฉะเชิงเทรา3,5831,28235.78
8จันทบุรี3,6731,56342.55
  31,92211,2630.00
2 ธันวาคม 2566 19:54 น. (Process Time: 0.07 Sec.) 4,017

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by