DMHT 15 อัตราพบภาวะแทรกซ้อนทางไตในรอบ 12 เดือนในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

DMHT 15 อัตราพบภาวะแทรกซ้อนทางไตในรอบ 12 เดือนในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เขตสุขภาพที่ 06

#จังหวัดBAร้อยละ
1ฉะเชิงเทรา14,8423,01720.33
2ระยอง7,5242,25329.94
3ชลบุรี17,8122,24312.59
4สมุทรปราการ13,4342,19716.35
5สระแก้ว9,9181,70917.23
6จันทบุรี11,7381,47912.60
7ปราจีนบุรี5,71674513.03
8ตราด4,7544469.38
  85,73814,0890.00
4 ตุลาคม 2566 20:15 น. (Process Time: 0.03 Sec.) 4,053

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by