DMHT 15 อัตราพบภาวะแทรกซ้อนทางไตในรอบ 12 เดือนในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

DMHT 15 อัตราพบภาวะแทรกซ้อนทางไตในรอบ 12 เดือนในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เขตสุขภาพที่ 06

#จังหวัดBAร้อยละ
1สระแก้ว9,9181,70917.23
2สมุทรปราการ13,4342,19716.35
3ระยอง7,5242,25329.94
4ปราจีนบุรี5,71674513.03
5ตราด4,7544469.38
6ชลบุรี17,8122,24312.59
7ฉะเชิงเทรา14,8423,01720.33
8จันทบุรี11,7381,47912.60
  85,73814,0890.00
2 ธันวาคม 2566 15:24 น. (Process Time: 0.06 Sec.) 4,348

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by