ประชากรแรงงานต่างด้าวเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ (14 กลุ่มโรค)

ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

ประชากรแรงงานต่างด้าวเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ (14 กลุ่มโรค) เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567

สารกำจัดแมลง สารกำจัดวัชพืช พิษจากสารกำจัดศัตรูพืชอื่นๆ โรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากแอสเบสตอส โรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอดมีโซทิลิโอมา โรคปอดฝุ่นหิน โรคการได้ยินเสื่อมจากเสียง พิษสารตัวทำละลายอินทรีย์จากการทำงาน บาดเจ็บจากการทำงาน พิษโลหะหนักจากการทำงาน พิษสารตะกั่วจากการทำงาน พิษปรอทจากการทำงาน โรคที่เกิดจากความร้อนจากการทำงาน โรคผิวหนังจากการทำงาน โรคหอบหืดจากการทำงาน
#จังหวัดคนครั้งคนครั้งคนครั้งคนครั้งคนครั้งคนครั้งคนครั้งคนครั้งคนครั้งคนครั้งคนครั้งคนครั้งคนครั้งคนครั้งคนครั้งคนครั้ง
1จันทบุรี--------------------------------
2ฉะเชิงเทรา--------------------------------
3ชลบุรี--------------------------------
4ตราด--------------------------------
5ปราจีนบุรี--------------------------------
6ระยอง--------------------------------
7สมุทรปราการ--------------------------------
8สระแก้ว--------------------------------
  00000000000000000000000000000000
11 ธันวาคม 2566 12:48 น. (Process Time: 0.09 Sec.) 47,061

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by