ประชากรแรงงานต่างด้าวเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ (14 กลุ่มโรค)

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

ประชากรแรงงานต่างด้าวเจ็บป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพ (14 กลุ่มโรค) เขตสุขภาพที่ 06 ปีงบประมาณ 2567

สารกำจัดแมลง สารกำจัดวัชพืช พิษจากสารกำจัดศัตรูพืชอื่นๆ โรคกระดูกและกล้ามเนื้อจากการทำงาน โรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากแอสเบสตอส โรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอดมีโซทิลิโอมา โรคปอดฝุ่นหิน โรคการได้ยินเสื่อมจากเสียง พิษสารตัวทำละลายอินทรีย์จากการทำงาน บาดเจ็บจากการทำงาน พิษโลหะหนักจากการทำงาน พิษสารตะกั่วจากการทำงาน พิษปรอทจากการทำงาน โรคที่เกิดจากความร้อนจากการทำงาน โรคผิวหนังจากการทำงาน โรคหอบหืดจากการทำงาน
#จังหวัดคนครั้งคนครั้งคนครั้งคนครั้งคนครั้งคนครั้งคนครั้งคนครั้งคนครั้งคนครั้งคนครั้งคนครั้งคนครั้งคนครั้งคนครั้งคนครั้ง
1สระแก้ว--------------------------------
2สมุทรปราการ--------------------------------
3ระยอง--------------------------------
4ปราจีนบุรี--------------------------------
5ตราด--------------------------------
6ชลบุรี--------------------------------
7ฉะเชิงเทรา--------------------------------
8จันทบุรี--------------------------------
  00000000000000000000000000000000
12 ธันวาคม 2566 01:38 น. (Process Time: 0.08 Sec.) 47,070

ขอบเขตข้อมูล

 
 
 
 
 
 
 
 
ถึง
 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


Powered by